fbpx Autobus D | Lust

Autobus D

Een rijbewijs categorie D is vereist voor bestuurders van voertuigen bestemd voor personenvervoer met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend. Dit rijbewijs laat ook toe een aanhangwagen met een M.T.M. tot 750 kg te trekken. 

Voorwaarden

 • Minimumleeftijd 21 jaar.
 • Rijbewijs B bezitten.
 • Geneeskundige schifting aan te vragen via een geneesheer.
  Vanaf 10 september 2008 zullen alle medische getuigschriften, ongeacht de leeftijd van de bestuurders, een geldigheid hebben van 5 jaar, behalve wanneer de arts om medische redenen een kortere termijn vaststelt. Deze regel is dus ook van toepassing bij chauffeurs ouder dan 50 jaar die in goede gezondheid zijn. (geldigheid is 5 jaar i.p.v. nu 3 jaar)

Examens

Theoretisch examen bestaande uit:

 • 100 meerkeuzevragen: 50 vragen over het rijbewijs en 50 vragen over vakbekwaamheid (100 minuten). Indien de kandidaat slaagt voor 50 vragen dan legt hij in een volgende sessie enkel nog het niet geslaagde gedeelte af.
 • Casestudie (80 minuten)
 • Mondelinge proef (60 minuten, schriftelijke voorbereiding is toegelaten)

Praktisch examen bestaande uit:

 • Proef op het terrein buiten het verkeer bestaande uit voorafgaande controles, in rechte lijn achteruitrijden, achteruit in een garage rijden en rechts parkeren tussen 2 voertuigen.
 • De kandidaat moet slagen voor deze 4 manoeuvers om te kunnen deelnemen aan de proef op de openbare weg, bestaande uit een rijtest (90-100 minuten) .

Opleiding

 • 6 uur theoriecursus. (zie data)
 • 6 uur theorie vakbekwaamheid.
 • 8 uur praktijkles: Oefeningen + vakbekwaamheid.
  4 uur praktijkles: examenroutes openbare weg.
  Opgelet: de medische schifting is vereist voor de aanvang van de praktijklessen.
 • Nascholing: wanneer de basiskwalificatie vakbewaamheid werd behaald en betrokkene bijgevolg een rijbewijs geldig voor een categorie van groep D heeft bekomen met geldigmaking van de vakbekwaamheid moet, om deze vakbekwaamheid te behouden, een nascholingscursus worden gevolgd. Deze cursus betreft een lessenreeks van 35 uur te volgen in 5 lessenreeksen van telkens 7 uur. Elke lessenreeks levert telkens 7 kredietpunten op, zodat de bestuurder die zijn vakbekwaamheid wil verlengen op het ogenblik van de verlenging van de vakbekwaamheid moet beschikken over een saldo van 35 punten. Behaalde kredietpunten hebben een levensduur van 5 jaar.

Vakbekwaamheid

Vanaf 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig behorende tot de groep D en die in beroepsverband rijden, voldoen aan de vereisten inzake de vakbekwaamheid.
Dit houdt in dat men slaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen en dat men vijfjaarlijks 35 uren nascholing volgt.

Er kan nog steeds een rijbewijs geldig voor een categorie van de groep D worden afgegeven na 10 september 2008, zonder de vakbewaamheid, maar de bestuurder kan dan enkel op niet-professionele basis rijden.

Cursus straatcode en vakbekwaamheid

Cursus straatcode:

Te Roeselare of Sint-Denijs-Westrem: zie vrachtwagen

Cursus vakbekwaamheid:


Te Roeselare, op volgende data telkens van 9-16u : 

Vrijdag 7 oktober 2022

 

5 redenen om voor Lust te kiezen

 • 150 op-en-top behulpzame en professionele lesgevers
 • Nieuwste motoren en modernste vrachtwagenpark
 • Altijd een rijschool Lust in je buurt
 • Gratis oefenterreinen
 • Opleiding en nascholing voor elk rijbewijs

Contacteer ons

 • Regio Roeselare: 051 20 09 48
 • Regio Kortrijk: 056 22 35 54
 • Regio Gent: 09 233 46 76
 • Regio Zottegem: 09 270 19 32