Corona maatregelen

De Vlaamse overheid heeft de geldigheidstermijnen en de termijnen om examen te mogen afleggen opnieuw verlengd. 

 

Dit gaat over de geldigheid van :

 

  • het theorie-examen, 
  • de gevolgde lessen 
  • de geldigheid van alle voorlopige rijbewijzen (M12, M18 en M36) werd verlengd tot 30 september 2021. 

 

  • Een verlenging tot en met 31 december 2021 voor alle voorlopige rijbewijzen, examens en lessen waarvan de geldigheid vervalt na 15 maart 2020 en voor 1 oktober 2021 (voor alle categorieën)
  • Een verlenging tot en met 31 maart 2022 voor alle voorlopige rijbewijzen, examens en lessen waarvan de geldigheid vervalt na 30 september 2021 en voor 1 januari 2022 (voor alle categorieën)

 

Let wel op: de geldigheid van het theorie-examen is verglengd tot 31 december 2021 of 31 maart 2022 maar enkel om deel te nemen aan het praktijkexamen.

Kandidaten wiens theorie-examen vervalt na 30 september 2021 die willen omwisselen van voorlopig rijbewijs dienen in het bezit te zijn van een geldig theorie-examen (maximum 3 jaar)!

 

Terugkommoment

 

Als de verplichte termijn waarin je het terugkommoment moet volgen eindigt tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2021 dan wordt ook die termijn verlengd tot en met 30 september 2021.

 

Verplicht chirurgisch mondmasker meebrengen voor de rijles aub.